*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida

 

Välkommen till fartygsbevarande.se!

 

Tycker du om gamla bruksfartyg?

 

Då är du i gott sällskap! Det här är en sida som är inriktad på vårt flytande kulturarv i form av segelfartyg, ångbåtar, allmogebåtar, bogserbåtar, fiskebåtar och alla andra typer av yrkesfartyg. I Sverige har båtar och fartyg hamnat utanför kulturmiljövårdens ramar. Kulturhistoriskt intressanta båtar och fartyg behöver ett större stöd från antikvariska myndigheter och tydligare riktlinjer för bevarande och levandegörande/förmedlande. Hittills har enskilda aktörer, exempelvis ideella föreningar och privata båtägare själva tagit på sig detta ansvar. Bevarandet kan närmast beskrivas som en folkrörelse.

 

Skutor vid Grefbron i Stockholm. (från äldre vykort)

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17