*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

 

Startsida > Fartygstyper > Allmogebåtar

 

Allmogebåtar

 

Allmogebåtar är de båtar som allmogen använt för fiske och husbehovstransporter. De är i allmänhet klinkbyggda i trä. Båttyperna har ofta byggts på ungefär samma sätt under århundraden. Exempel är olika ökor, ekor, snipor och jullar.

 

 

Allmogebåtar återfinns förutom i privat ägo ofta i hembygdsmuseer. Dessutom finns ett par speciella allmogebåtsmuseer som drivs av Föreningen Allmogebåtar som verkar för bevarande av både båtar och de traditionella båtbyggnads- och seglingskunskaper som anknyter till båtarna. Båtarna har ett stort källvärde som kvarlevor från de gamla kust och skärgårdssamhällena. Det har också blivit allt mer populärt på senare år att lära sig bygga allmogebåtar. Det finns flera skolor i Sverige som erbjuder sådan utbildning. Från de flesta områden finns åtminstone något exemplar av varje förekommande båttyp bevarad. De båttyper som har haft svårt att överleva är de som var svåra att konvertera till motordrift och därför ersattes av nya båttyper vid början av 1900-talet. Ett exempel på detta är Roslagens båtar, där det t ex inte finns något exemplar kvar av den s k storbåten. Det kan vara intressant att se kontinuiteten i allmogebåtens historia. Man bygger fortfarande likadana båtar som vid 1800-talets slut för att använda som fritidsbåtar eller delta vid arrangemang som postrodden över Ålands hav. Denna typ av arrangemang är ett lysande exempel på levandegörande av historien i det maritima kulturlandskapet. I jämförelse med många andra fartygstyper är allmogebåtarna inte utsatta för några större hot i dagsläget.  De löper heller inte lika stor risk att säljas till utlandet som många gamla mahognybåtar.

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20