*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Allmogebåtar > Motordrivna allmogebåtar

 

Motordrivna allmogebåtar

 

Motorskötbåt, däcksbåt, knubb - det finns ett antal olika varianter och benämningar på de motordrivna allmogebåtarna. När marinmotorerna kom i början av 1900-talet var det framförallt den pålitliga tändkulemotorn som blev fiskarnas favorit. Det fanns flera stora tillverkare av marina tändkulemotorer i Sverige, exempelvis Avance, Bolinders, Skandia, Seffle och Pythagoras i Norrtälje. Men det fanns också ett stort antal mindre mekaniska verkstäder som tillverkade egna tändkulemotorer. Motorerna installerades i befintliga båttyper som eventuellt gjordes något bärigare, exempelvis bohusjullen. På vissa håll infördes nya båttyper som var lämpliga för motordrift, exempelvis i Blekinge och i Stockholms skärgård. Idag är det många av dessa mindre fiskebåtar som har blivit fritidsbåtar, i takt med att kustbornas självhushållning och småskaliga fiske har marginaliserats. Det finns några fina motoriserade fiskebåtar som har en bevarad genuin karaktär, men många har genomgått ganska brutala konverteringar med överbyggnader i plast eller plywood.

slup.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17