*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Internationellt > Danmark

 

Fartygsbevarande i Danmark

 

I Danmark har en speciell fond inrättats för fartygsbevarande. Den kallas skibsbevaringsfonden och avgör om ett fartyg är "bevaringsværdigt". För de utvalda fartygen har Skibsbevaringsfonden upprättat kriterier för hur ett fartyg bevaras på ett kulturhistoriskt sätt.  De utvalda fartygen kan sedan få ränte- och avdragsfria lån från fonden för restaurering.

 

I Danmark är den mest betydelsefulla organisationen Træskibs Sammenslutningen (TS) som organiserar de flesta gamla bruksfartyg och båtar i Danmark. TS var också initiativtagare till skibsbevaringsfonden och har förhandlat sig till goda försäkringsvillkor för sina medlemmar. TS har också hamnar i de flesta danska städer, där föreningens fartyg kan få kajplatser till bra priser. I Danmark har socialpedagogiska projekt haft en större betydelse i fartygsbevarandet än i Sverige, och många gamla danska segelskutor seglar med barn och ungdomar.

anten.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20