*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Litteraturtips > Fartyg och sjöfart

 

Fartyg, båtar och sjöfart

 

Blom, V, Bornmalm, L, Bång, K, Fiskebåtarna och varven. Svenskbyggda motoriserade träfiskefartyg i svenskt fiske, Nässjö 2002.

 

Djerf, Anders, Segelfartygen lever, Sveriges segelfartygsförening 1996.

 

Granlund, Sven, Svenska seglare och motorseglare, 1941.

 

Regnell,S, Bruksbåtar i en skärgård under hundra år, i Träbiten 82, 1993.

slup.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20