*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper

 

Fartygstyper

 

Med fartyg avses här både båtar och skepp, här har storleken inte någon betydelse. Den här sidan behandlar bruksfartyg, dvs alla fartyg som inte är byggda som fritidsfartyg.  Ett fartyg kan ha hört till flera olika kategorier under sin aktiva period. Exempelvis ett fartyg som byggs för havsfíske, senare går i fraktfart för att på ålderns höst användas som pråm.

fritid.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17