*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Fiskefartyg

 

Fiskefartyg

 

Skarpsillflottan (från äldre vykort)

 

 

Fiskefartygen tillhör idag de fartyg som är mest hotade. Gamla fiskebåtar som inte längre används för yrkesfiske  är ofta i ett hyfsat skick men med eftersatt skrovunderhåll och betingar låga priser på marknaden. Många fiskefartyg har blivit fritidsbåtar på samma sätt som när de sista segelskutorna togs ur fraktfart på 60-talet. Dessa fiskefartyg kommer att behöva omfattande reparationer under början av 2000-talet. Motordrivna fiskefartyg har inte heller lika goda möjligheter som exempelvis segelskutor att bedriva seglarskolor eller företagscharter för att få in pengar till projekten.

 

Fiskare har fått ekonomisk ersättning för att sluta fiska och hugga upp sina fartyg istället för att sälja dem vidare. Ett scenario är att vårt träfiskefartygsbestånd utvecklas ungefär som fraktskutorna. Köps och byggs om till husbåtar och fritidsfartyg och får förfalla för att slutligen huggas upp. Ett fåtal hamnar hos seriösa ägare som lägger ner tid och pengar på att reparera skroven.

slup.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20