*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Handelsfartyg

 

Handelsfartyg

 

 

(Göteborg, från äldre vykort)

 

Runt år 1900 hade ångfartygen precis passerat segelfartygen i lastkapacitet, medan segelfartygen fortfarande var betydligt fler till antalet. Hundra år senare kan man konstatera att väldigt få av fartygen finns kvar. Vissa fartygstyper är helt försvunna. Exempel är briggar och skonertskepp, dvs medelstora fartygstyper som trafikerade europeiska hamnar. Stora ångare har inte heller bevarats. Många av de bevarade fartygen är tämligen små eller har av olika anledningar kunnat användas med god lönsamhet under större delen av 1900-talet, exempelvis passagerarångarna. Kring många av de gamla ångfartygen finns också stödföreningar. Större fartyg i trä har en begränsad livslängd eftersom skrovet med tiden tappar formen. Detta hände med briggen Gerda som höggs upp på 1950-talet efter att ha fått förfalla som museifartyg. Det enda bevarade stora svenskbyggda träfartyget från 1800-talet är barken Sigyn, som ligger som museifartyg i Åbo. När det gäller större handelsfartyg blir kostnaderna för att renovera och bevara fartygen så dryga att bevarande endast är möjligt i med relativt stora ekonomiska resurser.

 

 

 

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE Maila webmaster

2018/09/20