*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Internationellt > Internationella organisationer

 

Internationella organisationer

 

För Sverige är den viktigaste internationella organisationen

European Maritime Heritage (EMH)

EMH verkar för samarbete mellan  maritima organisationer i Europa. Vidare verkar man för god opinion för det maritima kulturarvet, bland annat genom att anordna en kongress vart tredje år. EMH vill också vara en organisation som drar upp internationella riktlinjer för bevarande och försöker lösa problem som är gemensamma för fartygsbevarandet i olika länder.

 

En internationell organisation som delar ut priset Maritime Heritage Award och administrerar International register of historic ships är:

The World Ship Trust

crew.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20