*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Internationellt

 

Fartygsbevarande internationellt

 

Här presenteras hur andra länder, främst i Norden, har tagit itu med fartygsbevarandet. De flesta fartyg kan röra sig och säljas fritt mellan nationer så därför är fartygsbevarandet en internationell angelägenhet.

crew.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17