*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > K-märkning etc...

 

K-märkning och myndigheter

 

Sedan några år är det möjligt att få ett fartyg K-märkt. K-märkningen är frivillig och gäller inte juridiskt, men är ett steg i rätt riktning från myndigheterna, i detta fall Statens Sjöhistoriska Museer. K-märkningen verkar få goda effekter, exempelvis kraftiga rabatter på kajhyror i Stockholm. K-märkningen är relativt ny och inte så känd hos allmänheten. Det ska bli intressant att se hur den utvecklas i framtiden.

 

I Sverige kan segelfartyg som gått i svensk fart få statligt "skutstöd", ett resultat av Sveriges segelfartygsförenings arbete med att visa att skutorna år en intressant del av vår historia. Att renovera ett stort träskrov är mycket kostsamt och just därför är kanske träfartygen i störst behov av ekonomiskt stöd. Skutstödet administreras av sjöhistoriska museet.

natthamn.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17