*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > K-märkning etc... > K-märkning och T-märkning

 

K-märkning och T-märkning

 

Det går sedan en tid att få sitt fartyg "K=märkt". K-märkningen kan ses som ett erkännande och en kvalitetsstämpel för fartyget. Statens maritima museer administrerar k-märkningen och bestämmer vilka fartyg som får bli k-märkta.  K-märkningen är frivillig och gäller i tre år, sedan måste man ansöka på nytt.

Kriterierna är de följande:(från SMM:s hemsida)

 

"Fartyg som kan K-märkas ska vara upptagna i Svenskt kulturhistoriskt skeppsregister vilket innebär att fartyget ska:
- definieras som skepp, dvs överstiga 12 m längd och 4 m bredd,
- vara äldre än 50 år eller av sådan ålder eller karaktär att man kan anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på fartyget,
- vara byggt i Sverige eller under varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller anses vara av mycket stor vikt för främjandet av kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Om särskilda skäl föreligger kan också båtar som brukats yrkesmässigt som bogserbåtar, lastfartyg, passagerarfartyg eller tjänstefartyg erhålla beslut om k-märkning. "

 
Det finns för närvarande tre grader av K-märkning, "synnerligen kulturhistoriskt värdefull", "mycket kulturhistoriskt värdefull"  och "kulturhistoriskt värdefull". Det är möjligt för ett fartyg att avancera eller degraderas i gradskalan.

 

T-märkningen är en internationellt framtagen märkning. Om fartyget blir T-märkt betraktas det som ett traditionsfartyg av sjöfartsverket, och får i vissa fall lindrigare krav på bemanning och besättningens behörighet.

natthamn.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20