*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Handelsfartyg > Maskindrivna handelsfartyg

 

Maskindrivna handelsfartyg

 

 

Från förra halvan av 1800-talet har det funnits maskindrivna handelsfartyg i Sverige, men det var inte förrän i början av 1900-talet som de började konkurrera ut segelfartygen på allvar. Först var det ångfartyg, senare kom dieselmotorer av olika slag och konkurrerade ut ångan. Det finns exempel på handelsfartyg som har varit i tjänst under mycket lång tid. Det är oftast mindre lastfartyg, så kallade "coasters". Det mest kända exemplet i Sverige är Sydfart, byggd redan 1879 i Torskog och fortfarande i fraktfart. Sydfart har mottagit bidrag som arbetslivsmuseum från riksantikvarieämbetet. När det gäller stora handelsfartyg brukar de i regel ha en kortare livslängd. På ett par platser i världen har man försökt bevara fartyg av Liberty-typ som massproducerades under andra världskriget.

 

Några länkar till stora bevarade handelsfartyg:

 

Cap San Diego museifartyg i Tyskland

Libertyskeppet S.S. Jeremiah O'Brien byggt 1943

Libertyskeppet S.S. John W Brown byggt 1942

natthamn.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17