*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Internationellt > Norge

 

Fartøyvern i Norge

 

I Norge har riksantikvarien, som är deras motsvarighet till riksantikvarieämbetet, ansvar för de flytande byggnadsminnena. De har den lagliga möjligheten att freda kulturhistoriskt intressanta fartyg och därmed säkerställa deras fortlevnad och att fartyget stannar i landet. I första hand skall man välja ut ett litet antal fartyg som representerar olika historiska perioder och geografiska områden. I Norge gäller också generellt att fartyg äldre än 50 år behöver tillstånd från riksantikvarien för utförsel. Läs mer på Riksantikvariens hemsida

 

Det praktiska fartygsbevarandet har man organiserat genom att skapa så kallade fartøyvernsenter där man har samlat resurser för renovering av traditionella fartyg. Idag finns det tre fartøyvernsenter:

 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 

Hardanger Fartøyvernsenter

Nordnorsk Fartøyvernsenter

 

 

Bland de ideella krafterna i Norge märks fartygsföreningen

Norsk Forening for Fartøyvern.

Föreningen är öppen för "verneverdige dekkede og større åpne fartøy som det tas sikte på å bevare i rimelig sjødyktig stand".

 

Forbundet Kysten är en rikstäckande organisation för alla aspekter av traditionell maritim kultur. Föreningen samlar många människor och ger ut en utmärkt tidning.

crew.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20