*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

 

Startsida > Fartygstyper > Tjänstefartyg > Örlogsfartyg

 

Örlogsfartyg

 

 

Vedettbåt (från äldre vykort)

 

Örlogsfartyg är alla fartyg som tillhör eller har tillhört örlogsflottan. Exempelvis minsvepare, ubåtar, jagare och övningsfartyg.

 

Örlogsfartygen brottas med samma problem som handelsfartygen när det gäller bevarande. När örlogsfartygen pensioneras från aktiv tjänst i marinen är det svårt att finna nya användningsområden för fartygen, så en skrotning blir ofta lösningen. Örlogsfartygen tycks dock vara av större intresse för museerna och det finns t ex tre museiubåtar i Sverige. De fartyg som har använts av skeppsgossekåren har bevarats i en anmärkningsvärt hög grad (3 st). Detta kan bero på att så många har seglat i dessa fartyg.

 

Föreningen M20 som driver en mindre mahognyminsvepare.

 

 

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17