*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Övriga fartyg > Övrigt

 

Övriga fartyg

 

 

I denna grupp av fartyg finns det vissa typer av fartyg som bevarats i större utsträckning, medan vissa har glömts bort, t ex mudderverk och läktare. I Gävle hamn hade mudderverket, ”Baggaren”, en central roll under 1700- och 1800-talen. Kvar idag finns bara resterna av ”Baggarevarvet” på södra sidan av hamnen. I alla hamnar fanns läktare eller pråmar som användes för lastning och lossning av fartyg som av någon anledning inte kunde ta sig till en kaj.

rundgatting.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17