*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Litteraturtips > Om bevarande

 

Böcker om bevarande

 

af Geijerstam, Jan, Miljön som minne, att göra historien levande i kulturlandskapet, Riksantikvarieämbetets förlag, Helsingborg 1998.

 

Haasum, Sibylla, Originalbåtar och båtmodeller - vad ska vi samla?, ur Sjöhistorisk årsbok 1990-1991, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Stockholm 1983.

 

Ohrelius, Bengt och Erling Matz, Fartyg som museum, ur Sjöhistorisk årsbok 1981-1982, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Stockholm 1983.

 

Webe, Gösta, Bevara fartyg, att värna om kulturarvet, ur Sjöhistorisk årsbok 1981-1982, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Stockholm 1983.

 

Webe, Gösta, Nautika, Sjöhistorisk årsbok 1985-1986, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Malmö 1986.

 

Wollentz, Claes, Skutor - ett seglande kulturarv, Statens sjöhistoriska museum, Borås 1989.

 

natthamn.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20