*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Litteraturtips > Praktiska handböcker

 

Praktiska handböcker

 

Broch, Ole-Jacob, Trebåten, Universitetsforlaget, Oslo 1996.

 

Engström, Ivar A. Lärobok i skeppsbyggeri, Stockholm 1889.

 

Fjellson, Sigvard, Råoljemotorn. En beskrivning, i  Träbiten 71, 1991..

 

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, 1992. 2002.

 

Kusk Jensen, Jens, Haandbog i praktisk sømandsskab, Dansk Sejlskibsrederi-forening.

 

Larsson, Thomas, Träbåtsrenovering, Nautiska förlaget, Stockholm 2002.

 

Svensson, Sam, Handbok i sjömansarbete, speciellt de tidiga upplagorna.

 

Witt, G.C., Handledning i skeppsbyggeri, Stockholm 1863.

slup.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20