*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Presentation

 

Vad är fartygsbevarande.se?

 

Fartygsbevarande.se är en sida med syfte att:

  • Verka för ökad medvetenhet om värdet av att bevara bruksfartyg från alla tider.
  • Stödja och utveckla opinion i frågor om fartygsbevarande och maritim kultur.
  • Diskutera och ta fram riktlinjer för bevarande och levandegörande av äldre bruksfartyg.
  • Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för kulturhistoriskt fartygsbevarande.
  • Visa något av den internationella verksamheten på området.

Som ni ser finns det goda ambitioner, men arbetet är helt ideellt, och ibland går utvecklingen av sidan inte så fort som man skulle önska.

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

Dessa sidor r skapade av Fredrik Leijonhufvud