*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

 

Startsida > Fartygstyper > Allmogebåtar > Segel- och roddbåtar

 

Allmogens rodd- och segelbåtar

 

 

Det nordiska båtbyggeriet har en obruten hantverkstradition från vikingarnas skepp och ännu äldre klinkbyggen. Den nordiska allmogebåten är klinkbyggd och finns i ett flertal varianter. Man kan för enkelhetens skull dela upp norden i ett antal maritima kulturområden med olika båttyper. I norra Norge finner man de båtar som kanske påminner mest om vikingaskeppen, nämligen "Nordlandsbåtar" och "Åfjordsbåtar". Svenska västkusten och Skåne har en båtbyggartradition som är nära släkt med det danska båtbyggeriet, dvs robusta, fylliga skrov som ofta byggts i ek. Från Blekinge och upp till Åland finner man dels båtar med akterspegel, kallade ekor och ökor, men också ålderdomligare spetsgattade båtar, exempelvis ölandssnipor och gotländska en- två- och tremänningar. Norr om Åland finner man spetsgattade skötbåtar men också andra intressanta typer som "rakstäven" från Gästrikland/Hälsingland och "fälbåten" som är byggd för att kunna dras över isen vid säljakt. Det samiska båtbyggeriet är en egen särart med sina långa smala älvbåtar. I det svenska inlandet finner man framförallt mindre roddbåtar, men också praktfulla byggen som kyrkbåtar och i de större sjöarna har man också seglat sina båtar.

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17