*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Fartygstyper > Handelsfartyg > Seglare och motorseglare

 

Seglande handelsfartyg

 

fd fraktskutan Stanley som vrak

 

Segelfartygsägarna är idag organiserade i Sveriges segelfartygsförening som bildades 1976. Föreningen har under åren arbetat mycket med att försöka påverka politiker, makthavare och myndigheter för att underlätta driften av skutorna. Segelfartygen hade tidigare dåligt rykte och ansågs förfula kajerna. Segelfartygsföreningen har bidragit till att skutornas rykte blivit mycket bättre. Ett konkret resultat av föreningens arbete är det statliga skutstöd som numera är möjligt att söka för större reparationer. I en jämförelse med vad t ex Norge betalar till sina kulturhistoriskt värdefulla fartyg är dock beloppet ganska litet. Många av segelfartygen seglar med ungdomar och vuxna som får uppleva lite av den gamla sjöfarten. Ett annat sätt att levandegöra fartygen är genom de gamla hantverken som skeppsbyggeri och riggningsarbeten.

 

Exempel på skutor som renoverats med höga kulturhistoriska ambitioner:

Jaktgaleasen Emmas hemsida

Kuttern Deodars hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/10/17