*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Internationellt > Storbritannien

 

Fartygsbevarande i Storbritannien

 

England är en stor sjöfararnation och även känt för att uppskatta sitt kulturarv. 1969 startade The Maritime Trust som är en stiftelse, fristående från staten och beroende av donationer. Stiftelsen tog på sig uppgiften att bevara fartyg och visa upp dem. The Maritime Trust blev ganska snart ägare till ett antal fartyg, bland annat klipperskeppet Cutty Sark. De stora kostnaderna för att underhålla fartygen har gjort att The Maritime Trust ofta har haft ekonomiska problem.

 

1993 grundades föreningen Heritage Afloat som har som mål att samla alla som har intresse av maritim kulturhistoria och bevarande av fartyg och båtar. Föreningen är öppen för organisationer, fartygsägare och enskilda medlemmar.

 

The National Historic Ships Committee arbetar också för att underlätta bevarandet av alla typer av historiska fartyg och båtar i Storbritannien. De administrerar ett kulturhistoriskt register över fartyg och båtar och bevakar särskilt hotade fartyg. Kommitten består av en mindre grupp utvalda medlemmar vars arbete sponsras av National Maritime Museum.

crew.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20