*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Artiklar > Välja väg i fartygsbevarandet

 

Att välja väg i fartygsbevarandet


När ett gammalt fartyg skall bevaras ställs man framför flera vägval. Ett alternativ är att bevara fartyget stationärt på ett musealt sätt, dvs i princip konservera fartyget i befintligt skick och utsätta det för så lite slitage som möjligt. Motsatsen i detta fall är att använda fartyget kontinuerligt. I Sverige har det senare alternativet vunnit fler och fler anhängare eftersom fartyget då får sitt regelbundna underhåll. På detta sätt levandegörs också fartygen. För många mindre båtar kan dock ett musealt bevarande vara det bästa alternativet. De större museifartygen i Sverige ligger ofta stationärt, men är ofta i sjödugligt skick och ligger i vattnet.

 

En annan fråga man ställs inför är vid bevarande av fartyg är: hur mycket och vad ska man åtgärda vid en restaurering. Här ställs man inför ett dilemma; dels vill man bevara så mycket som möjligt av fartygets ”själ” medan man samtidigt vill ha fartyget i gott skick och uppnå den forna glansen. I vissa fall kan ett fartyg ha byggts om i etapper och då står man inför valet om man vill ha kvar dessa ombyggnader eller vill återskapa originalskick eller en speciell tidsperiod. Det är mycket bra att dessa val görs konsekvent och att man dokumenterar arbetet.

 

Ibland kan man byta en liten bit istället för hela däcket.


I vissa fall kan det vara aktuellt med rena nybyggnader av utdöda fartygstyper för att levandegöra den maritima historien. På flera håll har kopior av vikingatida eller medeltida fartygstyper byggts. I Göteborg har man byggt en kopia av en ostindiefarare från 1700-talet. I Gävle har man byggt en kopia av Gerda som var den sista seglande handelsbriggen, byggd i Gävle 1869. Briggen är en representant för den typ av medelstora fartyg som utgjorde en stor del av handelsflottan på 1800-talet men numera är helt försvunna. Tyvärr är det ofta svårt att i praktiken göra en exakt kopia av ett gammalt skepp. Sjöfartsverket ställer krav vid nybyggnation på vattentäta skott, moderna livbåtar m m. Om fartyget dessutom ska användas för passagerartrafik är det ofta så att fartygen ändras för att passagerarna ska få en komfortabel resa utan fläckar på kläderna av beck eller tjära.

 

Fredrik Leijonhufvud

svanefjord.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20